Roks Comfort

Slechtziendheid

Wonen met een beperking
Mobiliteitsbeperking
Dementie
COPD

Veel mensen kunnen het slechter worden van hun ogen compenseren met een bril. Vaak is deze situatie (qua sterkte) voor lange tijd stabiel. Als u ouder wordt kan daar plots verandering in komen. U gaat (nog) slechter zien. Aanpassingen aan uw huis kunnen de achteruitgang misschien niet stabiliseren, maar het leven op een aantal fronten wel veraangenamen en vergemakkelijken.

Roks Comfort kan u helpen om deze aanpassingen te realiseren. Aanpassingen die ontworpen zijn door de branche in overleg met zorgprofessionals en Bartiméus. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Een aantal voorbeelden:

  • Mensen die slecht zien hebben voor bepaalde handelingen (bijv. koken of lezen)meer licht van een bepaalde kleur nodig. Een lichtplan kan hierbij helpen. Daarin kunnen ook regelbare verlichting (zoals dimbaarheid, automatisch inschakelen verlichting als het schemer of donker wordt) in opgenomen worden.
  • Mensen die slecht zien struikelen gemakkelijk. Het aanbrengen van extra stopcontacten verminderd het gebruik van verlengsnoeren.
  • Met een ”slimme” rookmelder kunnen bij brandalarm de TV, de audio en de kookplaat automatisch uitgeschakeld worden terwijl tegelijkertijd de lichten en gordijnen automatisch open gaan.
  • Als er een lichtlijn systeem is kan die geprogrammeerd worden voor de gang naar het toilet, de badkamer of de vluchtdeur.
  • Als er aangebeld wordt is het moeilijk om te zien wie er voor de deur staat. Naast het aanbrengen van een lamp kan een camerasysteem uitkomst bieden. Een beeltenis van de bezoeker kan op de TV, de tablet of de smartphone weergegeven worden. Het ouderwetse spionnetje wordt daardoor overbodig.
  • Ook kunnen diverse apparaten met een tablet, smartphone of labtop aangezet worden. Denk daarbij onder andere aan de verwarming, de lampen, de gordijnen, de TV.

Door bovengenoemde aanpassingen worden voor slechtziende mensen hindernissen weggenomen en kunnen zij hun beperkt gezichtsvermogen optimaal gebruiken voor het op peil houden van hun kwaliteit van leven.